Zahraničí

Slovenský odberateľ ukrajinskej železnej rudy odmieta platiť: Kto to je?

V tieto dni celý svet napäto sleduje rusko – ukrajinský vojenský konflikt, hrdinský zápas ukrajinského ľudu za svoju krajinu a jej demokratické práva. Vojna s mnohonásobnou presilou protivníka potrebuje mobilizáciu všetkých prostriedkov a pomoc všetkých tých, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť demokracie nie len v Ukrajine, ale na celom európskom kontinente. 

A krajiny východnej Európy sa majú čím pochváliť. Od prvého dňa vzniku humanitárnej katastrofy na Ukrajine, obyvatelia poľských, českých, litovských, slovenských národov aktívne a masovo podporovali snahu Ukrajincov dosiahnuť slobodu. Títo dobrovoľníci a milióny obyvateľov Európy, mimo vládnych a humanitárnych organizácií, ktoré poskytujú danú materiálnu pomoc, posielajú do Ukrajiny základné potreby ako jedlo a lieky.

No nie všetci obyvatelia a spoločnosti v Európe sú rovnako pripravení Ukrajinu v týchto ťažkých chvíľach podporiť.

„Máme k dispozícii zaujímavý dokument , ktorý netreba spochybňovať – list veľkého ukrajinského ťažobného podniku – „Krivorožský železorudný kombinát“ adresovaný na Slovensko, firma LAMET s.r.o, “ informujú Promote Ukraine.

V dokumente je uvedené – „Niekoľko krát sme Vás upozorňovali na predĺženie splatnosti zo strany spoločnosti za dodanú sintrovú rudu v decembri 2021. Ku dňu 04.02.2022 spoločnosť LAMET s.r.o. neuhradila svoje záväzky po splatnosti v hodnote 1 209 762 mil. $“

V liste sa uvádza, že sa nejedná o ojedinelý prípad zo strany spoločnosti LAMET s.r.o, ale o neustále nedodržiavanie uvedených termínov splatnosti uvedených v zmluve.

„Nepríjemný, no obyčajný prípad nedodržiavania povinností“ – poviete si.

Reč je o veľkom podniku bojujúcej Ukrajiny.

Krivorožský železorudný kombinát sa nachádza v Krivorožskom kraji Ukrajiny, ktorý hraničí s Nikolajevskou oblasťou, kde sa vedú ťažké boje. Ruské vojská sa stále pokúšajú preniknúť do Krivorožského regiónu. Napriek tomu spoločnosť pokračuje vo výrobe a dodržuje uzatvorené ročné zmluvy s odberateľmi z Rakúska, Poľska, Srbska, Česka a Slovenska. Baníci, riskujúc svoje životy, každodenne fárajú a tým si plnia svoj dlh vo vojne, nedovolia pochybovať o svojej schopnosti za zmluvné podmienky a nedovolia ekonomiku krajiny úplne zničiť.

Práca Krivorožského železorudného kombinátu dnes – to sú pracovné miesta, dane, viera ľudu Ukrajiny vo svoje víťazstvo a v budúcnosť krajiny. Či už vo vojnovom alebo v mierovom období, výrobný proces vyžaduje plno cenné financovanie, konkrétne, úplné a včasné uhrádzanie odberateľských záväzkov. Práve teraz je splnenie tohto zjavného pravidla dôležité tak ako nikdy predtým.

Čo odpovie dlhoročný slovenský partner ukrajinským baníkom?

Ako vyplýva z komunikácie medzi Krivorožským železorudným kombinátom a LAMET s.r.o, ktorá sa nachádza v redakcii, meškanie platieb za ukrajinské dodávky pre slovenskú spoločnosť začala ešte minulý rok a teraz, v tomto zložitom období pre Ukrajinu, platby prestali prichádzať úplne.

Podľa správy OSINT-spoločnosť Infobel Pro, spoločnosť LAMET s.r.o je pravdepodobne súčasťou neformálnej siete 14 malých sprostredkovateľských obchodných spoločností registrovaných na Slovensku, v Česku a v Luxemburgu. Osobitnú pozornosť si zaslúži najmä luxemburská spoločnosť CIFI SA a česká LAMET CZECH s.r.o.. Celý tento zhluk spoločností riadi občan Slovenska p. Kamaráš.

P.. Kamaráš a jeho kolegovia pravdepodobne nedostatočne pochopili svoju podporu a podporu všetkých obyvateľov európskych krajín, poskytnúť pomoc ohrozenej Ukrajine.

Pokiaľ veľký ukrajinský dodávateľ žiada uhradiť záväzky za už dodané železorudné suroviny (podľa sumy, môže ísť o viac než 6 tisíc ton sintrovej rudy – to je dosť veľká dodávka) a hrozí penálmi, obyčajní Slováci organizujú zbierky, kto koľko môže, aby mohla byť odoslaná ďalšia humanitárna pomoc do Ukrajiny.

Neriskujte a…

Pojistěte se na vaše cesty! Nejvýhodnější cenu si vyberte na našem srovnávači cen cestovního pojištění Porovnej24.cz.

O cestování

Kde se ubytovat a prožít nej dovolenou?

Turistika se stává každým rokem oblíbenější sportovní aktivitou pro malé i velké. Mezi nejnavštěvovanější turistické regiony patří Šumava a Český ráj. Pěkné tipy na turistiku a ubytování v těchto lokalitách si můžete prohlédnout na stránkách ubytování Šumava a ubytování Český ráj. Snad se spolu uvidíme někde na turistice s vámi a vaší partou.