Slovenský odberateľ ukrajinskej železnej rudy odmieta platiť: Kto to je?

V tieto dni celý svet napäto sleduje rusko – ukrajinský vojenský konflikt, hrdinský zápas ukrajinského ľudu za svoju krajinu a jej demokratické práva. Vojna s mnohonásobnou presilou protivníka potrebuje mobilizáciu všetkých prostriedkov a pomoc všetkých tých, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť demokracie nie len v Ukrajine, ale na celom európskom kontinente. 

A krajiny východnej Európy sa majú čím pochváliť. Od prvého dňa vzniku humanitárnej katastrofy na Ukrajine, obyvatelia poľských, českých, litovských, slovenských národov aktívne a masovo podporovali snahu Ukrajincov dosiahnuť slobodu. Títo dobrovoľníci a milióny obyvateľov Európy, mimo vládnych a humanitárnych organizácií, ktoré poskytujú danú materiálnu pomoc, posielajú do Ukrajiny základné potreby ako jedlo a lieky.

No nie všetci obyvatelia a spoločnosti v Európe sú rovnako pripravení Ukrajinu v týchto ťažkých chvíľach podporiť.

„Máme k dispozícii zaujímavý dokument , ktorý netreba spochybňovať – list veľkého ukrajinského ťažobného podniku – „Krivorožský železorudný kombinát“ adresovaný na Slovensko, firma LAMET s.r.o, “ informujú Promote Ukraine.

V dokumente je uvedené – „Niekoľko krát sme Vás upozorňovali na predĺženie splatnosti zo strany spoločnosti za dodanú sintrovú rudu v decembri 2021. Ku dňu 04.02.2022 spoločnosť LAMET s.r.o. neuhradila svoje záväzky po splatnosti v hodnote 1 209 762 mil. $\"

V liste sa uvádza, že sa nejedná o ojedinelý prípad zo strany spoločnosti LAMET s.r.o, ale o neustále nedodržiavanie uvedených termínov splatnosti uvedených v zmluve.

„Nepríjemný, no obyčajný prípad nedodržiavania povinností“ – poviete si.

Reč je o veľkom podniku bojujúcej Ukrajiny.

Krivorožský železorudný kombinát sa nachádza v Krivorožskom kraji Ukrajiny, ktorý hraničí s Nikolajevskou oblasťou, kde sa vedú ťažké boje. Ruské vojská sa stále pokúšajú preniknúť do Krivorožského regiónu. Napriek tomu spoločnosť pokračuje vo výrobe a dodržuje uzatvorené ročné zmluvy s odberateľmi z Rakúska, Poľska, Srbska, Česka a Slovenska. Baníci, riskujúc svoje životy, každodenne fárajú a tým si plnia svoj dlh vo vojne, nedovolia pochybovať o svojej schopnosti za zmluvné podmienky a nedovolia ekonomiku krajiny úplne zničiť.

Práca Krivorožského železorudného kombinátu dnes – to sú pracovné miesta, dane, viera ľudu Ukrajiny vo svoje víťazstvo a v budúcnosť krajiny. Či už vo vojnovom alebo v mierovom období, výrobný proces vyžaduje plno cenné financovanie, konkrétne, úplné a včasné uhrádzanie odberateľských záväzkov. Práve teraz je splnenie tohto zjavného pravidla dôležité tak ako nikdy predtým.

Čo odpovie dlhoročný slovenský partner ukrajinským baníkom?

Ako vyplýva z komunikácie medzi Krivorožským železorudným kombinátom a LAMET s.r.o, ktorá sa nachádza v redakcii, meškanie platieb za ukrajinské dodávky pre slovenskú spoločnosť začala ešte minulý rok a teraz, v tomto zložitom období pre Ukrajinu, platby prestali prichádzať úplne.

Podľa správy OSINT-spoločnosť Infobel Pro, spoločnosť LAMET s.r.o je pravdepodobne súčasťou neformálnej siete 14 malých sprostredkovateľských obchodných spoločností registrovaných na Slovensku, v Česku a v Luxemburgu. Osobitnú pozornosť si zaslúži najmä luxemburská spoločnosť CIFI SA a česká LAMET CZECH s.r.o.. Celý tento zhluk spoločností riadi občan Slovenska p. Kamaráš.

P.. Kamaráš a jeho kolegovia pravdepodobne nedostatočne pochopili svoju podporu a podporu všetkých obyvateľov európskych krajín, poskytnúť pomoc ohrozenej Ukrajine.

Pokiaľ veľký ukrajinský dodávateľ žiada uhradiť záväzky za už dodané železorudné suroviny (podľa sumy, môže ísť o viac než 6 tisíc ton sintrovej rudy – to je dosť veľká dodávka) a hrozí penálmi, obyčajní Slováci organizujú zbierky, kto koľko môže, aby mohla byť odoslaná ďalšia humanitárna pomoc do Ukrajiny.

Publikováno: 22. 03. 2022

Kategorie: Zahraničí

Autor: Lucie Charvátová