Jak správně používat roušku a respirátor?

Netušíte, jak na správné nošení roušky nebo respirátoru? Správné nasazování a nošení ochranných pomůcek je naprosto zásadní – jinak nemohou správně fungovat. Přečtěte si jednoduchý postup, díky kterému to zvládnete levou zadní. V obou případech je před nasazením třeba si důkladně umýt ruce teplou vodou a mýdlem. Respirátor nebo roušku si nasaďte tak, aby měly co nejtěsnější kontakt s pokožkou. Okraje by neměly odstávat. Pokud používáte respirátory a máte bradu nebo vousy, je třeba si je oholit, aby pevně přiléhal a nepropouštěl vzduch. Pro dětské respirátory to samozřejmě neplatí. Pokud jsou správně nasazené, zakrývají vám ústa, nos i bradu.

Jak si bezpečně složit roušku a respirátor?

Při snímání ochranných pomůcek se nedotýkejte částí, které filtrovali vzduch (v případě rouška je to celá přední část). Uchopte gumičky a opatrně si roušku nebo respirátor sejměte z obličeje. Jednorázové ochranné pomůcky vložte do uzavíratelného obalu a zlikvidujte jako nebezpečný odpad. Ruce si důkladně omyjte teplou vodou a mýdlem. Rodiče by měly s výše uvedenými pravidly seznámit své děti - těm mnohdy činí nošení roušky pro děti problém.

Další pravidla, která byste měli dodržovat

Vždy při příchodu domů si pořádně umýt ruce Toto pravidlo byste měli dodržovat i mimo pandemie. Vždy když přijdete domů třeba si důkladně umýt ruce teplou vodou a dezinfekčním mýdlem po dobu přibližně 30 sekund. Předtím dbejte o to, abyste neumytýma rukama nedotýkali obličeje - hlavně oblasti úst, očí a nosu. Dodržování bezpečné vzdálenosti od lidí a vyhýbání se davem Je třeba brát to tak, jako bychom byli "všichni nakaženi". Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost alespoň 3m. Vyhýbat se podávání rukou, poplácáním dlaní, objetí a pod. Raději si jen volně zamávejte nebo ukažte nějaké přátelské gesto. Pokud váš nákup v potravinách nebo v lékárně není nutný, vyhýbejte se davem lidí, kde by mohl být člověk s příznaky koronaviru. Také se nezdržujte se na místech, kde byl ohlášen případ viru. Doporučujeme vám nedotýkat se zábradlí na schodech a klik bez chránění se vodou nepropustnými rukavicemi, protože jsou to nejčastější místa, kde by člověk mohl svými neumytýma rukama něco zanechat.

Publikováno: 08. 10. 2021 / Aktualizováno: 31. 05. 2023

Kategorie: Cestovatelské tipy

Autor: Lucie Charvátová