Zpožděný let: Na co máte nárok?

Zpožděný let vám může způsobit mnoho nepříjemných komplikací. Nepohodlné čekání na letišti, které se může protáhnout až na několik hodin, bývá častokrát důvodem ke zmeškání navazujícího letu, nestihnutí sjednané pracovní schůzky či promrhání části dovolené. Naštěstí na tyto situace pamatuje nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004, které upravuje oblast odškodnění cestujícího v letecké dopravě. Pokud se cestující ocitne v dané situaci, zpravidla mu za způsobené komplikace vzniká nárok na finanční odškodnění, a to až ve výši 600 eur!

Kdy vzniká nárok na odškodnění?

Nárok na kompenzaci za vzniklé komplikace způsobené leteckým dopravcem však cestujícímu nevzniká plně automaticky. Musí být splněny podmínky stanovené evropským nařízením. První podmínkou je, že samotné zpoždění na příletu do cílové destinace musí přesahovat alespoň 3 hodiny. Zároveň musí být splněno, že se předmětný let uskutečnil z území Evropské unie, nebo byl provozován evropskou leteckou společností. Pozor! Mimo výše uvedené se nesmí jednat o situaci, kterou dopravce nemohl vlastními silami ovlivnit. Takováto situace je tzv. mimořádnou okolností – tedy výjimkou, která zbavuje dopravce zodpovědnosti za zmeškaný let. Nejčastější mimořádnou okolností je nepřízeň počasí. O mimořádnou okolnost se však nejedná v případě, že dopravci chybí personál, nebo pokud se na letadle vyskytne technická závada a dopravce cestujícím neposkytne žádné náhradní letadlo. Zde je na místě upozornit, že se některé letecké společnosti mohou vymlouvat na mimořádnou okolnost, i když k ní vůbec nedošlo – z tohoto důvodu je vhodné si důvod zpoždění ověřit.

Jaká je výše odškodnění?

Výše finanční kompenzace se bohužel neměří mírou vzniklých nepříjemností či zbytečných hodin strávených na letišti, ale odvíjí se od letové vzdálenosti. Letová vzdálenost udává délku letu v kilometrech. Zjednodušeně se dá říci, že čím dál cestující letí, tím má nárok na vyšší finanční odškodnění.
  • 250 eur – jedná-li se o let kratší 1 500 km,
  • 400 eur – jde-li o let delší než 1 500 km v rámci prostoru Evropské unie, Švýcarska, Norska a Islandu, nebo mimo EU (ES) při letu od 1 500 km do 3 500 km,
  • 600 eur – let musí být delší než 3 500 km.

Jak můžete odškodnění získat?

Pokud se ocitnete v dané situaci a zároveň splníte výše uvedené podmínky, ideálním postupem je podat žádost o kompenzaci. Celý postup si usnadníte, pokud na letišti požádáte příslušného pracovníka letecké společnosti o vydání zdůvodněného potvrzení o zpoždění. Pro budoucí dokazování je vhodné si opatřit fotografii letištní tabule, na které bude zřejmá doba zpoždění vašeho letu. Letenky a palubní vstupenky nevyhazujte! Poslouží jako důkaz, že jste byli účastníky konkrétního letu. Aby bylo později možné vyloučit mimořádnou okolnost, sledujte okolní dění na letišti, například zda ostatní lety odlétají bez zpoždění (tím by se totiž dalo vyloučit špatné počasí). Máte-li opatřené veškeré potřebné důkazy, v dalším kroku se obraťte s žádostí o finanční kompenzaci na leteckou společnost. Pokud si nevíte rady, nebo na vaši žádost dopravce nereaguje, obraťte se na společnost Vaše nároky.cz, která se odškodněním v letecké dopravě zabývá již od roku 2013 a má za sebou úspěšně vyřešených tisíce případů! Posouzení vašeho případu je zdarma, neplatíte tedy žádné poplatky. Jedinou odměnou je předem domluvená provize z vyzískané částky, a to pouze v případě úspěšně vyřešeného případu. Veškeré náklady na advokáta hradí za klienta společnost. Vy nic neriskujete a můžete jen získat!

Publikováno: 25. 11. 2019

Kategorie: Pojištění a finance

Autor: Lucie Charvátová